GDPR-wetgeving

Schooljaar 2023 - 2024

Beste ouder 

Naar aanleiding van de privacywet die op 25 mei in voege is getreden (GDPR) willen wij u als school op de hoogte brengen van de maatregelen die wij hieromtrent hebben genomen. De Europese privacyverordening (General Data Protection Regulation GDPR) bepaalt dat organisaties vanaf mei 2018 hun klanten moeten laten weten welke gegevens ze digitaal bijhouden en aantonen dat die gegevens ook veilig bewaard worden.

Welke informatie houdt de school digitaal bij?

  • Contactgegevens leerling
  • Persoonsgegevens leerling (geboortedatum, geboorteplaats, rijksregisternummer, foto…)
  • Contactgegevens ouders
  • Noodnummer
  • Medisch relevante informatie (bv. allergie, diabetes, epilepsie,…)
  • Leerlingendossier met relevante informatie over de hele studieloopbaan (rapporten, notulen klassenraad, behaalde attesten/diploma’s…
  • Leerlingendossier met informatie van het lopende jaar (meldingen van leerkrachten, vragen van ouders, tuchtdossier,…)
  • Afwezigheden
  • Behaalde attesten/diploma’s

Waar wordt de digitale informatie bijgehouden?

De school gebruikt daarvoor het digitale pakket Smartschool (aanwezigheden/rapporten/leerlingvolgsysteem) en Informat (administratie).

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Met de leverancier van deze pakketten is contractueel vastgelegd dat deze informatie enkel door de school kan geraadpleegd en gebruikt worden. De leverancier zorgt ervoor dat de data voldoende afgeschermd zijn tegen ongewenste bezoekers. De gegevens zijn dus veilig. Alleen wie een login heeft, kan ze raadplegen: directie, beleidsondersteuners, secretariaatsmedewerkers en de schoolverantwoordelijke bij het CLB.

Leerkrachten hebben alleen toegang tot de gegevens als ze lesgeven aan uw kind. Ze kunnen alleen zien wat relevant voor hen is. Andere leerkrachten hebben geen toegang.

Schoolfoto’s, klasfoto’s, website, facebookgroepen:

Onze school de Parel Zutendaal wil graag het schoolleven van uw kind tonen aan ouders en anderen. Hiervoor gebruiken we onze website (http://www.deparelzutendaal.be), besloten facebookgroepen waar enkel ouders toegang tot krijgen en de module Foto’s binnen Smartschool.

Foto’s die genomen worden van activiteiten in de klas, op school of bij klasuitstappen worden in regel in ons fotoalbum en/of klasblog geplaatst. Hierbij letten we zeer strikt op welke foto’s gepubliceerd worden. Bij voorkeur zijn dit groepsfoto’s. We plaatsen geen foto’s die de leerling(en) kunnen kwetsen of nadelig zijn. In het begin van het schooljaar plaatsen we ook de klasfoto van het 1e lj. in de bijlage ‘Eersteklasjes’ van de krant Het Belang van Limburg.

Volgens de nieuwe privacywetgeving zijn we ook verplicht u toestemming te vragen voor het publiceren van de foto’s op voorgenoemde platformen. U dient voor elk platform uw toestemming of weigering te geven.

Winkelwagen